Fjeldbo Sørum

Tomt for kombinasjonsbygg inntil 2000 kvm, vis-à-vis Kiwi Fjellbo. Utvikles sammen med leietaker.

Interessenter bes kontakte vår engasjerte næringsmegler; 60 grader v/Amund Medbø am@60grader.no