Meierikvartalet

Meierikvartalet

Meierikvartalet ligger i det sentrale sentrumsområdet i Lillestrøm. Kvartalet er nær 20 mål og ligger inntil jernbanen med kort gangasvtand til togstasjon og bussterminal.
Kvartalet er en del av områdeplanen for Lillestrøm Øst som nylig er vedtatt. Utnyttelse for kvartalet er angitt til 70-75 000 kvm og vil inneholde bolig, handel og kontor.

Første byggetrinn, Tårnhus 1 har salgsstart 24.januar 2019. Byggetrinn 1 består av 61 leiligheter fra 34-129kvm.

 

DNB Eiendom er engasjert som meglere. Se prosjektets hjemmeside for mer info her: Meierikvartalet

 

 

  • Eier: Meierikvartalet Utvikling AS
  • Adresse: Solheimsgata 7-11, 2000 Lillestrøm
  • Utbygger: Meierikvartalet Utvikling AS
  • Nettside: meierikvartalet.no
  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Salgstart leiligheter: 24.januar 2019