Meierikvartalet

Meierikvartalet

Meierikvartalet ligger i det sentrale sentrumsområdet i Lillestrøm. Kvartalet er nær 20 mål og ligger inntil jernbanen med kort gangasvtand til togstasjon og bussterminal.
Kvartalet er en del av områdeplanen for Lillestrøm Øst som nylig er vedtatt. Utnyttelse for kvartalet er angitt til 70-75 000 kvm og vil inneholde bolig, handel og kontor.
Det er igangsatt detaljregulering av kvartalet.

  • Adresse: Solheimsgata 7-11, 2000 Lillestrøm
  • Utbygger: Delta Solheimsgata 7-11 AS
  • Ferdigstillelse: 2018
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS