Smestadkollen, Rælingen kommune

Meget tiltalende småhusprosjekt bestående av cirka 130 enheter på Smestad i Rælingen med umiddelbar nærhet til marka og kort avstand til Smestad skole og til barnehage.

Flotte eneboligtomter på toppen av feltet med fantastisk utsikt over Øyeren.
Det planlegges å selge disse som selvbyggertomter.
Prosjektet inneholder i tillegg et felt med mer konsentrert småhusbyggelse som vil bli solgt nøkkelferdig.

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.03.2017 – 05.05.2017.

Antatt salgsstart vil være første kvartal 2018.

Mer info kommer..

  • Eier: ØIE Eiendomsutvikling AS
  • Adresse: Tristilveien 19, Fjerdingby
  • Utbygger: ØIE Eiendomsutvikling AS
  • Ferdigstillelse: Antatt _ 2019
  • Enheter: 130
  • Prosjektleder: Prodecon v/Rune Hauglin
  • Arkitekt: Plan23 AS / Arkitektkontoret Songe-Møller
  • Byggestart: Antatt Q1_2018