Skårersletta 43

Skårersletta 43

Utviklingsprosjekt som ligger inntil Rolvsrud stadion i Lørenskog kommune. Konsept er utviklet i samarbeid med Lørenskog Idrettforening og Lørenskog kommune.
Det er igangsatt detaljregulering av området i samarbeid med Lørenskog kommune.
Planområdet er foreslått utviklet med boliger, tribuneanlegg med 1.divisjons standard og integrert garderobeanlegg, kontor, kantine etc.

  • Adresse: Skårersletta 43, 1473 Lørenskog
  • Utbygger: Skårersletta 43 AS
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Arkitekt: HRBT