Onninen

Høgslund næringsområde: 2008 – 2009

Området ligger inntil E6 i Skedsmo kommune syd for Berger Grustak.
Omregulert fra jordbruksformål til næringsformål.
Utviklet i samarbeid med Onninen deres hovedbase for selskapet i Norge.
Eiendomsmassen på området består av hovedkontor på ca. 4.500 m² og lager/produksjonsarealer på ca 22.000 m².

  • Adresse: Høglundsveien 48, 2020 Skedsmokorset
  • Utbygger: ØIE Eiendomsutvikling AS
  • Ferdigstillelse: 2009
  • Enheter: Lager/ produksjonsarealer
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ØIE AS
  • Arkitekt: Astrup og Hellern Arkitekter
  • Entreprenør: ØIE AS