Fjerdingby Sentrum, Rælingen

Opsjon/Utvikling av småhusbegyggelse

  • Adresse: Rælingen
  • Utbygger: Øie Eiendomsutvikling AS
  • Ferdigstillelse: _____
  • Bruttoareal: ____
  • Enheter: ______
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ______
  • Arkitekt: ____
  • Entreprenør: _____