Fjellbo Næringspark

Fjellbo Næringspark

Området ligger inntil E6 ved Fjeldbo i Sørum kommune.
Regulert fra LNF-formål til næringsformål.
* Utviklet trinn 1 av sentrallager og hovedkontor for BOHUS. Ca. 12.000 m². 1997 – 1998
* Utviklet lager og kontor for McDonalds Norge. Ca. 3.000 m². 1998
* Utviklet lager for utleie. Ca. 3.000 m². 1998
* Utviklet trinn 2 av lager og kontor for BOHUS. Ca. 12.000 m² 2007 – 2008
* Utviklet kontor og logistikkanlegg for Nordisk Express (Freja). Ca. 12.000 m² 2009
* Utviklet dagligvarebutikk for utleie til KIWI. Ca. 1.300 m² 2009

 

  • Adresse: Fjellbovegen 1-10, 2016 Frogner
  • Utbygger: ØIE AS
  • Ferdigstillelse: 2008
  • Enheter: 3 selvstendige enheter
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ØIE AS
  • Arkitekt: Astrup og Hellern Arkitekter
  • Entreprenør: ØIE AS