Elveparken

Elveparken

ØIE Eiendomsutvikling AS utviklet, i samarbeid med Lillestrøm Delta AS, flere leilighetkomplekser i Elveparken.
Sentrumsnært men rolig boligområde i Lillestrøm og flott arkitektur.

Uteområdet til Elveparken ble i stor grad prioritert under utbyggingen. Uteområdet er meget tiltalende, stort og innholdsrikt både for sameiet og som turområde.

Leilighetene er organisert som et eierseksjonssameie.

Skedsmo Kommunes byggeskikkpris i 2010
«Hovedbegrunnelsen for prisen er arbeidet med utemiljøet og organiseringen av omgivelsene, miljøbevissthet og materialbruk».
I tillegg ble det fremhevet; «Bebyggelsemønsteret utnytter på en overbevisende måte tomtens kvaliteter mht. utsikt, sol og blågrønt preg og sikrer klart definerte, trygge og solfylte uterom for lek og opphold»

  • Adresse: Depotgata, 2000 Lillestrøm
  • Utbygger: Skedsmo Invest as
  • Ferdigstillelse: 2009
  • Enheter: 251 leiligheter
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ØIE AS
  • Arkitekt: Vera og Øyvind Songe-Møller og Grindaker AS Landskapsarkitekter
  • Entreprenør: ØIE AS
  • Byggestart: 2007