Berger Næringsområde

Berger næringsområde: 2004 – 2007

Området ligger inntil E6 ved Berger i Skedsmo kommune og Sørum kommune.
Vi har regulert området fra jordbruksformål til næringsformål.
* Utviklet i egenregi veiserviceanlegg for utleie til Statoil.
* Utviklet dekksenter for Sharif.
* Utviklet anlegg for Norsk Caravanimport AS.

  • Adresse: Bølerveien 2016, Frogner
  • Utbygger: ØIE Eiendomsutvikling AS
  • Ferdigstillelse: 2007
  • Enheter: 3 selvstendige enheter
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ØIE AS
  • Entreprenør: ØIE AS