Aller Trykk

Skytta næringsområde: 1999

Området ligger i Nittedal kommune.
Ervervet tomt og utviklet nytt trykkeri og hovedkontor for Aller Trykk.
Ca. 11.000 m² gulvareal.

  • Adresse: Brennaveien 20B, 1481 Haga
  • Utbygger: ØIE Eiendomsutvikling AS
  • Ferdigstillelse: 1999
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Prosjektleder: ØIE AS
  • Entreprenør: ØIE AS