Våre ansatte

Her finner du kontakt informasjon til våre medarbeidere.

Ronny Engebretsen Ole Johnny Paulsen Knut Kristian Schatvet
Daglig leder Utviklingssjef Akkvisisjon
901 17 469 928 06 277 957 23 311
re@oie-e.no ojp@oie-e.no kks@oie-e.no
Kristine Danielsen   Erlend W. Hårberg Elin Krokan
Eiendomsforvalter Eiendomsforvalter Økonomi/Adm.
900 92 937 922 64 668 917 09 096
kd@oie-e.no ewh@oie-e.no ek@oie-e.no
Håndtverker/ Vaktmester
452 91 821
post@oie-e.no
Per Berg Lise Kittilsen Kristin Berg
Partner Partner Partner
913 07 420 958 42 633 918 50 818
pb@oie-e.no lk@oie-e.no kb@oie-e.no