Om oss

Om oss

Øie Eiendomsutvikling AS skal skape attraktive bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus. Vi eier, utvikler, erverver og selger eiendommer for langsiktig verdiskapning - alene eller sammen med utvalgte partnere.

Øie Eiendomsutvikling AS forvalter en samlet eiendomsmasse på ca. 20.000 m² som er eid gjennom flere selskaper.

ØIE Eiendomsutvikling AS

Selskapet kjøper opp, utvikler og selger eiendommer/selskaper/utbyggingsselskaper hovedsaklig i Oslo og Akershus. Dette gjør vi på egen hånd, eller gjennom deltagelse på eiersiden i andre utbyggingsselskaper. Vi eier og forvalter også ferdig utviklede prosjekter.

Vår strategi er å være en langsiktig og seriøs aktør i markedet og vår virksomhet er tuftet på følgende verdigrunnlag: Troverdighet, forretningskompetanse, gjennomføringsevne, offensiv og nyskapende, profesjonalitet.

Vi holder til i egeneide lokaler i Jernbanegata 8 i Lillestrøm, Skedsmo kommune.

Historie

Entreprenørselskapet ØIE AS (Østlandske Ingeniør og Entreprenørforretning) ble etablert i 1957.
I 1991 ble aksjene i selskapet kjøpt av selskaper kontrollert av SEBY AS og Per Berg. I tillegg fikk noen nøkkelmedarbeidere i ØIE AS mindre aksjeposter.
Etter noen år overtok selskap kontrollert av Per Berg SEBY s aksjer i ØIE AS, slik at dette selskapet (ØIE Prosjektutvikling AS) eide 91% av aksjene i ØIE AS.
Ettersom virksomheten vokste i omfang og andel egenregiprosjekter økte, valgte man i 2009 å splitte selskapet i et rent entreprenørselskap (ØIE AS) og et eiendomsselskap (ØIE Eiendomsutvikling AS).
I 2011 ble ØIE AS solgt til JM Norge AS.
ØIE Eiendomsutvikling AS er det mest dominante selskapet i konsernet ØIE Prosjektutvikling AS som pr.idag består av 35 selskaper.