Referanse – Lagt inn referanselisten fra gammel hj.side.. kun opplisting, ingen bilder

Referanse – Lagt inn referanselisten fra gammel hj.side.. kun opplisting, ingen bilder

Øie Eiendomsutvikling har i mange år vært med på store prosjekter både innen næringsbygg og boligbygg. Stor del av Øie Eiendomsutvikling as sine prosjekter er sentrert på Romerike. Nedenfor vises noen av de prosjektene Øie Eiendomsutvikling har vært med på.

Næringsbygg;

Øie Eiendomsutvikling har mange referanseanlegg innenfor næringsbygg. Nedenfor følger kort presentasjon på noen av prosjektene:

Kulturbygg:
Lillestrøm kultursenter. Utviklet kulturhuset i Lillestrøm sentrum sammen med Skedsmo kommune.
Rehabilitert eksisterende bygg samt bygd nytt kulturhus.
Prosjektet ble gjennomført i 2004-2006.

Høgslund næringsområde: 2008 – 2009
Området ligger inntil E6 i Skedsmo kommune syd for Berger Grustak.
Vi har regulert område fra jordbruksformål til næringsformål.
Videre har vi i samarbeid med Onninen utviklet hovedbase for selskapet i Norge, på dette området.
Eiendomsmassen på området består av hovedkontor på ca. 4.500 m² og lager/produksjonsarealer på ca 22.000 m².

Berger grustak: 2001
Området ligger inntil E6 i Skedsmo kommune.
Ervervet tomt og utviklet første byggetrinn av hovedkontor og terminalbygg for DHL.
Gulvareal ca. 12.000 m².

Berger næringsområde: 2004 – 2007
Området ligger inntil E6 ved Berger i Skedsmo kommune og Sørum kommune.
Vi har regulert området fra jordbruksformål til næringsformål.
* Utviklet i egenregi veiserviceanlegg for utleie til Statoil.
* Utviklet dekksenter for Sharif.
* Utviklet anlegg for Norsk Caravanimport AS.

Kjeller vest: 1995 – 1998
Område ligger inntil E6 ved Hvam i Skedsmo kommune.
Vi har regulert område fra jordbruksformål til næringsformål.
* Utviklet hovedkontor for salg til Opel Norge AS.
* Utviklet anlegg for postterminal og diverse leietagere.

Skytta næringsområde: 1999
Området ligger i Nittedal kommune.
Ervervet tomt og utviklet nytt trykkeri og hovedkontor for Aller Trykk.
Ca. 11.000 m² gulvareal.

Gjelleråsen næringsområde: 2008 – 2009
Område ligger på Gjelleråsen i Nittedal kommune.
Ervervet område og regulert fra LNF-formål til næringsformål.
* Solgt ferdig planert tomt med tilhørende infrastruktur til nytt anlegg for Arcus.
* Planert tomt i eget eie for utvikling av logistikkanlegg.

Fjeldbo næringsområde:
Området ligger inntil E6 ved Fjeldbo i Sørum kommune.
Regulert fra LNF-formål til næringsformål.
* Utviklet trinn 1 av sentrallager og hovedkontor for BOHUS. Ca. 12.000 m². 1997 – 1998
* Utviklet lager og kontor for McDonalds Norge. Ca. 3.000 m². 1998
* Utviklet lager for utleie. Ca. 3.000 m². 1998
* Utviklet trinn 2 av lager og kontor for BOHUS. Ca. 12.000 m² 2007 – 2008
* Utviklet kontor og logistikkanlegg for Nordisk Express (Freja). Ca. 12.000 m² 2009
* Utviklet dagligvarebutikk for utleie til KIWI. Ca. 1.300 m² 2009

Lillestrøm atrium: 2004 – 2006
Ligger i Lillestrøm sentrum.
Ervervet tomt og utviklet ca. 2.500 m² forretningsareal og 73 leiligheter.
Rehabilitert trehusbebyggelse i Storgaten 1 – 5 og rehabilitert det gamle telebygget i
Storgata 7 for utleie til kontor.

Frogner sentrum: 2002 – 2003
Utvikling av serviceanlegg for utleie til Statoil, samt 23 leiligheter i blokk.