Sørumsgata 9

Sørumsgata 9

Næringsbygg midt i Lillestrøm sentrum.
1 næringslokale samt nedlagt bensinstasjon som i dag brukes som utstillingsbutikk for biler.
Leietaker er Bertel & Steen Romerike AS.

Gode parkeringsmuligheter

  • Eier: Delta Solheimsgata 7-11 AS
  • Adresse: Nittedalsgata 4, 2000 Lillestrøm
  • Næring: 1 lokale
  • Nettside: www.oie-e.no
  • Forvalter: ØIE Eiendomsutvikling AS