Sørumsgata 9

Sørumsgata 9

Næringsbygg midt i Lillestrøm sentrum.
1 næringslokale samt nedlagt bensinstasjon som i dag brukes som utstillingsbutikk for biler.
Leietaker er Bertel & Steen Romerike AS.

Gode parkeringsmuligheter

Eiendommen er en del av Meierikvartalet i Lillestrøm.

  • Eier: Meierikvartalet Utvikling AS
  • Adresse: Nittedalsgata 4, 2000 Lillestrøm
  • Næring: 1 lokale
  • Forvalter: Aker Eiendomsdrift